Over ons


Stichting Reformatorische Omroep is een organisatie zonder winstoogmerk en bestaat van giften. We willen graag goed rentmeesterschap afleggen en openheid van zaken geven over hoe de RO bestuurd wordt en hoe uw giften worden ingezet.

Bestuur en beloningsbeleid

  • W.J. (Ed) Rijneveld, voorzitter
  • P. (Peter) Boele, secretaris
  • T. (Teus) Schreurs, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid bestuurders

Het bestuur van de RO ontvangt geen bezoldiging voor de bestuurstaken, alleen voor eventuele gemaakte onkosten. De bestuurders zijn vrij om (betaalde) nevenfuncties te hebben.

Beloningsbeleid personeel

Er is een eigen salarisregeling met de medewerkers. Bij het belonen van het personeel wordt in ogenschouw genomen dat de inkomsten van de stichting uit donaties van luisteraars bestaan en derhalve wordt een terughoudend beloningsbeleid gehanteerd. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van vrijwillig- of tijdelijk personeel. 


Statuten

Klik hier om de statuten van de Reformatorische Omroep te downloaden.


Jaarrekeningen

Klik hier voor een overzicht van de jaarrekeningen van 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019, klik hier voor 2020 en hier voor 2021.


Beleidsplan

Visie - de overtuiging van waaruit wij werken

De RO wil een vertrouwd geluid bieden voor de gereformeerde gezindte met inspiratie voor morgen. We willen hen bereiken en inspireren met onze uitzendingen en activiteiten. Voor al onze activiteiten zijn de Bijbelse waarden en normen ons uitgangspunt.

Missie – hoe wij deze overtuiging invullen

We willen gevarieerde radio- en videoprogramma’s beschikbaar stellen voor het hele gezin, waarbij de bedding Bijbels verantwoord is. De RO heeft als grondslag Gods onfeilbaar Woord, waarvan belijdenis wordt gedaan in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Onze uitzendingen en activiteiten willen we op een goed bereikbaar platform aanbieden aan een ieder die geïnteresseerd is in Nederland, de hele wereld en aan onze donateurs.

Kernwaarden

Als stichting onderschrijven we onvoorwaardelijk en geheel de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, alsmede de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. In de uitvoering van ons werk willen we herkend worden aan onderstaande kernwaarden. Aan de verdere versteviging en verbetering van deze waarden werken we dagelijks:

  • Afhankelijkheid: we voelen ons geleid door God en zijn afhankelijk van Hem
  • Diepgang: we maken programma’s die er toe doen en die aan het denken zetten
  • Verbondenheid: we willen bijdragen aan de onderlinge verbondenheid binnen de gereformeerde gezindte
  • Begeestering: we doen ons werk met veel gedrevenheid en enthousiasme en het mag ons daarbij ook persoonlijk raken
  • Stabiliteit: optimaliseren van de techniek en de inhoud en kwaliteit van onze uitzendingen
  • Benaderbaar: we ontmoeten onze doelgroep graag en men is welkom in de studio’s of bij andere opnames. De radioprogramma’s zijn voor een ieder vrij te beluisteren
  • Transparant: wij willen helder zijn over wie wij zijn, wat wij doen en waarom

Klik hier om het volledige beleidsplan 2019-2022 te downloaden


Gegevens

Stichting Reformatorische Omroep
Melkrijder 20A
3861SG NIJKERK

033-7601500
info@reformatorischeomroep.nl

KvK: 08174412
RSIN: 815425004
BTW: 815425004B01
IBAN: NL73 RABO 0119 1756 57

De Reformatorische Omroep is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunt u alle donaties aan de RO vanaf 1 januari 2019 aftrekken van uw inkomstenbelasting.