Driestarjournaal

Driestarjournaal

Presentatie door studenten van Driestar Educatief


Driestarjournaal is een dagopening voor kinderen met een Bijbelverhaal. 

Driestarjournaal - Ruth bij Boaz ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Storm op Zee ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Vasti en Esther ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Vijfduizendmensen door Jezus gespijzigd ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Voor Annas en Kajafas ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Wijzen uit het Oosten ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Wonderen ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus gevangen ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus en Nicodemus ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus en de zondares bij Simon de Farizeër ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Ruth, terug naar Kanaän ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Pinksteren ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Naomi's zoon ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jozefs broers naar Egypte ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jozef in de gevangenis ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jozef en zijn broers ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jozef door zijn broers verkocht ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus wonderdaden in het buitenland ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus wandelt op de zee ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus voor Pilatus en Herodes ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus reinigt het tempelplein ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus of Barabas/ Jezus overgeven aan de kruisdood ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Een verlamde verlost ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Een vrouw genezen en een dochtertje opgewekt ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Eerste verschijningen ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Getsémané ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Haman en Mordechaï ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Hemelvaart ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Het einde van het leven van Jozef ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Het hogepriesterlijk gebed en het einde van de paasmaaltijd ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Het plan van Haman / Esther bij de koning ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Het Purimfeest ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus' dood en begrafenis voorbereid ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus en de lamme te Bethesda ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De Waldenzen ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De wetgeleerden en de Barmhartige Samaritaan ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Jezus en de zoon van de hoveling ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De vier vrienden en Job ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De Emmaüsgangers ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De Heere en Job ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De hoofdman over honderd ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De jongeling te Naïn opgewekt ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De ondergang van Babel ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De opstanding ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De paasmaaltijd ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De paasmaaltijd en de verrader ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De Samaritaanse vrouw ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De stadhouder Darius ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De verloochening van Petrus en het einde van Judas ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De verzoeking in de woestijn ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De afscheidswoorden van Jezus ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Benjamin ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De besnijdenis van Jezus / Simeon en Anna ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De bezetene van Gardara ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Daniël en zijn vrienden ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De apostelen en Thomas ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De bergrede ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De bruiloft te Kana ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De doop van de Heere Jezus ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De dromen van Farao ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De eerste dicipelen ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De duivel en Job ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De 12 jarige Jezus in de tempel ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Aan de zee van Tiberias ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - Aan het kruis ) Word donateur
om de video te bekijken
Driestarjournaal - De Pinkstergemeente ) Word donateur
om de video te bekijken