Overig

Overig

Bij de beschikbare opnames zijn ook enkele liederen aanwezig die niet in de hier beschikbare bundels staan. Deze zijn vaak door koren gezongen. De beschikbare collectie is nog groter, we werken er hard aan om in de komende tijd steeds nieuwe toe te voegen. 

De muziek wordt als gratis dienst aan alle kerken aangeboden. Zou u willen vragen of u de Reformatorische Omroep één of twee keer per jaar in de collecte wilt meenemen. Een eventuele gift kunt u overmaken naar Reformatorische Omroep, NL73 RABO 0119 1756 57.


NOTE: In verband met rechten is het niet mogelijk om de muziek te downloaden en vragen we u de muziek alleen in uw dienst te gebruiken. 

We proberen de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken, u ontvangt binnen enkele dagen een email van ons met uw gegevens.