Gezangen uit de Hervormde bundel van 1938

Gezangen uit de Hervormde bundel van 1938

Deze gezangen zijn doorgaans als samenzang uitgevoerd. De beschikbare collectie gezangen is nog groter, we werken er hard aan om in de komende tijd steeds nieuwe toe te voegen. Enkele gezangen komen vaker voor in verschillende uitvoeringen.

De muziek wordt als gratis dienst aan alle kerken aangeboden. Zou u willen vragen of u de Reformatorische Omroep één of twee keer per jaar in de collecte wilt meenemen. Een eventuele gift kunt u overmaken naar Reformatorische Omroep, NL73 RABO 0119 1756 57.


NOTE: In verband met rechten is het niet mogelijk om de muziek te downloaden en vragen we u de muziek alleen in uw dienst te gebruiken. 

We proberen de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken, u ontvangt binnen enkele dagen een email van ons met uw gegevens.


Luister naar recente uitzendingen.
Of kies een datum voor een specifieke uitzending.