Advertorial: Als docent op het Van Lodenstein College horen: ‘Meneer, biologie is echt een ontzettend leuk vak!’

header afbeelding voor nieuwsartikel

Advertorial: Als docent op het Van Lodenstein College horen: ‘Meneer, biologie is echt een ontzettend leuk vak!’

maandag 2 oktober 2023

Leerlingen aansteken met enthousiasme voor de biologie en met hen nadenken over de vraag: ‘Waar reizen we heen?’. Dat doet Martijn Meeuse als biologiedocent op het Van Lodenstein College. Martijn is een gepassioneerde, jonge docent die zelf ook nog met één been in de schoolbanken staat. Maar wat kunnen drijfveren zijn om te kiezen voor het docentschap? En wat levert het op? We gingen hierover in gesprek met Martijn.

Martijn vertelt van wie hij het enthousiasme voor het docentschap heeft meegekregen: ‘Ik heb het overdragen van informatie altijd erg interessant gevonden. De werking van het menselijk brein heeft ook erg mijn interesse. In mijn familie komt het docentschap veel voor; hun enthousiasme heb ik van jongs af aan meegekregen. Daarnaast heb ik het enthousiasme voor het vak biologie echt meegekregen van mijn oud-docent op de middelbare school. Die man wist biologie met zo veel passie te geven. Ook kon hij gevoelige onderwerpen respectvol overdragen. Ik weet nog wel dat iedereen altijd vol aandacht naar hem luisterde.’ Op de vraag hoe het lesgeven hem zelf vergaat vertelt Martijn: ‘Ik hoor van veel collega’s dat het bij mij echt goed gaat. Ik heb een hoog leerrendement, wil zo veel mogelijk kennis overdragen. Daarnaast ben ik ook strikt op het gebied van orde, dit hebben leerlingen nodig.’

En waarom bij het Van Lodenstein College?

‘Mijn middelbare schoolperiode heb ik gevolgd op het Van Lodenstein College. Mijn oud-docenten zijn nu mijn collega’s, dat was wel even apart! Omdat ik momenteel nog bezig ben met de docentenopleiding vind ik het prettig om te werken op een school die voor mij bekend terrein is. Zo heb ik me van begin af aan kunnen focussen op lesgeven. Daarnaast is het Van Lodenstein College een school met de reformatorische identiteit. Dit betekent voor mij leerlingen lesgeven in het licht van de eeuwigheid en met hen nadenken over de vraag: ‘waar reizen we naartoe?’ Ik merk dat ze ook open staan voor zulke gesprekken, al moet je soms wel even door een barrière heen. Dat ik jong ben, zie ik als een meerwaarde: ik sta dicht bij hun leefwereld.’

Martijn geeft momenteel les aan de onderbouw. ‘Maar ik denk wel dat ik wil doorgroeien naar de bovenbouw. Enkele weken terug ben ik mee geweest met de Engelandreis. Ik merkte toen dat ik een leuke klik heb met die leerlingen en dat er plaats is voor mooie en goede gesprekken.’

Hoe omschrijf je jezelf als docent?

‘Ik ben heel gedreven en enthousiast. Ik probeer met dat enthousiasme de biologiestof in de hoofden van mijn leerlingen te duwen. Het leuke is als je dat enthousiasme terugkrijgt. Ik gaf toevallig pas een les over ziektekiemen. Op een gegeven moment zei een jongen achterin de klas: ‘Meneer, mag ik vertellen wat ik later wil worden?’ Waarop hij vervolgde: ‘Maar ik wil het eigenlijk niet tegen de rest van de klas vertellen’. Ik zei hem na de les even bij mij langs te komen. De jongen na de les: ‘Ik denk dat wij later collega’s worden. Ik wil ook les gaan geven hier.’ Van zoiets krijg ik echt energie. Ik hoop dan dat ik hier deels aan bij heb mogen dragen. Op zo’n moment voel ik dat ik iets terugkrijg.’

Iedere docent heeft zijn of haar eigen manier van lesgeven. Waarop Martijn vertelt: ‘Ik ben wel echt een klassieke docent die veel theorie behandelt. We hebben nu eenmaal veel lesstof over te dragen. Ik vind het leuk om hier een oud-docent van mij te benoemen die mij op dit vlak inspireerde. Het vak dat hij gaf was niet perse mijn favoriet. Hij kon uren uitleggen en toch waren leerlingen, waaronder ikzelf, van begin tot eind gefocust. Hij gaf ons ook geen tijd om andere dingen te doen. Hieruit blijkt dat je met een juiste vorm van traditioneel lesgeven leerlingen ook kunt boeien. Ik laat mijn leerlingen tussendoor vaak aantekeningen maken van het bord. Zo probeer ik hen actief te betrekken bij de les.’

Wat wil je leerlingen meegeven in jouw lessen?

‘Hier had ik het toevallig vorige week nog over met mijn vriendin. Sinds kort besef ik pas echt wat een verantwoordelijkheid je hebt als docent. Niet in eerste instantie het lesgeven maar ook wat je hen mee wilt geven. Het zijn allemaal leerlingen met een ziel voor de eeuwigheid, die ik ook een aantal keren per week een dagopening mag geven. Ik zie dit wel echt als een belangrijke opdracht en een bijzondere meerwaarde om hier als docent aan bij te mogen dragen.’

Wat geeft jou energie om elke dag weer voor de klas te staan?

‘Het feit dat ik de basis van biologie mee mag geven. Dat dit lukt. En om dan na een les van leerlingen terug te krijgen: ‘Biologie is echt een ontzettend leuk vak’. Ook krijg ik energie van al die ogen die op mij zijn gericht en die benieuwd zijn wat ik ga vertellen. Ik heb het heel erg naar mijn zin!’

Over het Van Lodenstein College

Het Van Lodenstein College is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. De Bijbel als Woord van God is de basis. De school sluit aan bij de aanleg, gaven en interesses van de leerlingen en streeft ernaar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vervolgopleiding of werk. Ook wordt er ruim aandacht gegeven aan de vorming en opvoeding van de leerlingen. Hierin wordt aansluiting gezocht bij het gezin en de kerkelijke gemeente. Daarom is het motto van de school: Goed voor nu én later.

De brede vorming en opvoeding van de leerlingen staat in het perspectief van het grote gebod van Christus uit Markus 12, namelijk ‘God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf’. Hier wordt elke schooldag bij stil gestaan. Voor, tijdens en na de lessen. Het is de wens van alle docenten om leerlingen in het licht van dit perspectief op te leiden en hen tevens voor te bereiden op hun rol als christen in de maatschappij.

Jij kunt de collega van Martijn worden en net als hij inspirerende lessen geven die meerwaarde bieden. Naast biologiedocenten zoeken wij ook docenten voor diverse andere vakken. En niet alleen docenten, maar ook onderwijsassistenten, mentoren, , secretaressen en meer. Diverse waardevolle functies op onze verschillende locaties. Werken in het onderwijs, dat goed is voor nu én later. Bekijk onze vacatures op vacatures.vanlodenstein.nl of neem contact op met onze recruiter Nelleke van de Zandschulp via 06- 5336 2369 of ZpNe@vanlodenstein.nl.