Update RO Radio 2


    vrijdag 9 februari 2018
Update RO Radio 2

Geachte luisteraar,

Wij als Reformatorische Omroep zijn verblijd dat wij u mee kunnen delen dat wij ons aanbod van muziek kunnen vergroten. Na veel overleg, plannen en ideeën uitwerken is er uiteindelijk een concept voor Radio 2 ontstaan.

Het leek ons een mooi initiatief om Radio 2 in te vullen met uitsluitend Psalmen en de 12 gezangen, naar de berijming van 1773 en eventueel de berijming van Datheen. Dat houdt in dat deze zullen worden uitgevoerd als samenzang, dan wel/niet met bovenstem. Net als voorheen zal ook elk uur het nieuws te horen zijn, de dagopening en de dagsluiting zoals op Radio 1.

Wij hebben dit besluit genomen omdat het voor de luisteraar de mogelijkheid biedt te kiezen voor datgene waar behoefte aan is. Gezien de breedte van de Reformatorische gezindte, is het bijna onmogelijk alle wensen en behoeften in één zender te plaatsen. Bijvoorbeeld het fenomeen ‘bovenstem’ kan voor de één heel mooi worden ervaren terwijl de ander zich hierover afkeurend uitlaat.

Gaan wij dan groepen scheiden? Nee, dat is onze bedoeling niet. Onze duidelijke stelling is: geef onze luisteraar waar ze behoefte aan hebben. Uiteindelijk hebben wij een missie: uitdragen van het evangelie door muziek, door opnames van concerten, door allerlei uitzendingen die bedoeld zijn tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Dat verbindt. Daarom verbreden wij het aanbod van muziek.

Wij hopen dat ook u hiervan gaat genieten. Er ligt een enorm werk aan ten grondslag. Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen met middelen zodat wij nog jaren dit geluid kunnen laten horen. Elke dag weer wordt er bewust muziek uitgekozen om u als luisteraar te dienen.

“Komt, laat ons samen Isrels Heer’, Den Rotssteen van ons heil, met eer, met Godgewijden zang ontmoeten!”

We houden u op de hoogte wanneer RO Radio 2 weer beschikbaar is. Tot die tijd is RO Radio 2 gelijk aan RO Radio 1

Bestuur en team van de Reformatorische Omroep.