Word vriend van de RO

Onze donateurs zijn heel belangrijk voor de RO. Daar we geen overheidssteun of subsidies krijgen, maakt u het door uw donatie mogelijk om het vertrouwde geluid blijvend te laten klinken.

Als Vriend van de RO ondersteunt u ons financieel met 1 euro per maand en ontvangt u twee keer per jaar ons RO Magazine.

Wilt u graag toegang tot de radio- en videouitzendingen online staan? Daarvoor kunt u hier voor 3 euro per maand donateur worden.

N.B. om administratieve redenen zullen de bedragen éénmaal per jaar in z’n geheel worden afgeschreven.