Advertorial: Aan de slag

header afbeelding voor nieuwsartikel

Advertorial: Aan de slag

dinsdag 20 februari 2024

“Weer naar school, na 38 jaar, dat was voor mezelf een hele stap. Maar als je echt iets wilt, moet je er wat voor doen.”

Corrie Jansen (55) uit Werkendam deed als laatste opleiding de mavo, trouwde, kreeg vijf zoons en was als moeder thuis. Dertien jaar geleden ging ze aan de slag bij protestants-christelijk zorgcentrum ’t Slot in Gameren. “Eerst als voedingsassistent en gastvrouw in de huiskamer, vorig jaar viel ik in bij de dagopvang. Dat was heel leuk werk en ik wilde dit graag blijven doen. Mede doordat ik creatief ben en ik er meer uitdaging in zag. Alleen, ik moest er wel een papiertje voor halen.”

Dat ‘papiertje’ is een mbo-diploma Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg. “Ik heb een instaptoets gedaan bij Hoornbeeck Connect en het advies was: ‘Jij kunt wel niveau 4 volgen.’ Gelukkig was de opleiding maar twee jaar. Dat is te overzien. Tegelijk, ik zag er best tegenop, maar als je iets wilt moet je het gewoon doen. Onze kinderen – drie zijn er al getrouwd – zeiden: ‘Als u het wilt, moet u het doen.’ Ook mijn man stond er volledig achter.” In september 2022 startte Corrie de opleiding bij Hoornbeeck Connect.

Vanaf dat moment is haar week behoorlijk gevuld. “Maandag van half negen tot half vijf naar school, dinsdag werken in ’t Slot, woensdag is volledig voor schoolwerk en vrijdag weer ’t Slot. Ja, dat is intensief en het was de eerste periode best wennen met alle opdrachten en verslagen. Maar hoe verder de opleiding vordert, hoe makkelijker het wordt. En weet je, het is heel leuk om te doen.”

Empowerment

Van de vakken springen er drie uit wat Corrie betreft. “Bij communicatie ga je dieper in op het voeren van gesprekken. Empowerment is ook mooi. Daar staat de vraag centraal: hoe stimuleer je ouderen? Bij psychologie leer ik mensen beter begrijpen. Dit soort vakken heeft echt toegevoegde waarde.”
In haar klas zitten 16 studenten in alle leeftijdscategorieën. “Iedereen is verschillend, ook qua achtergrond, maar de gesprekken zijn fijn en de sfeer is heel open.”

De theoretische kennis kan Corrie direct toepassen in haar werk in ’t Slot. Daar is ze één dag per week activiteitenbegeleider en één dag werkt ze op de dagverzorging met extramurale cliënten. Tegen anderen die twijfelen of ze de schoolbanken weer moeten in gaan, heeft Corrie een duidelijk advies: “Als je iets graag wilt, moet je er altijd aan beginnen.”

Benieuwd naar ons volwassenenonderwijs? Bezoek een open avond van Hoornbeek Connect of bekijk het volledige aanbod via https://www.hoornbeeckconnect.nl