Finale: Ere zij aan God den Vader

John Propitius - Martinikerk Bolsward

Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan. De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd.

Psalmen 126:1-3

Nieuw bij de Reformatorische Omroep

LeprazendingDDJ

Een greep uit onze programma’s