Joodse feesten

Radio 1
vrijdag om 20:00 uur

De Heere heeft 7 feesten gegeven aan het Joodse volk, 4 in het voorjaar en 3 in het najaar.
Stichting Israël en de Bijbel IB start met een reeks over deze Joodse feesten, of beter gezegd: de feesten van de Heere.
Jacqueline Looman bespreekt ieder feest afzonderlijk met Christian Stier, directeur van Israël en de Bijbel.

Wat zegt Gods Woord erover en hoe verwijzen ze naar de Heere Jezus?
U zult versteld staan van de grote rijkdom in Gods Woord!

De Seideravond

Pesach begint met de seidermaaltlijd. De Heere Jezus heeft Zelf ook die maaltijd gehouden. Wanneer was dat dan en hoe verwijzen de ingrediënten op de seiderschotel naar Hem?
En voor wie is eigenlijk die lege stoel aan de seidertafel bestemd? Jacqueline Looman praat erover met de Messiasbelijdende Jood Asaf Pelled.

  • 12 april - Inleiding op feesten van de Heere
  • 26 april - Pesach
  • 10 mei - Feest van de ongezuurde broden
  • 24 mei - Feest der Eerstelingen
  • 7 juni - Het Wekenfeest