Alpha & Omega - Dagsluiting

Presentatie door Peter Boele
Dagelijks om 22:00 uur

Alpha & Omega is een dagopening en -sluiting. Het programma biedt een overdenking vanuit Gods Woord. 

Het Bijbels dagboek: "Een handvol koren" van de GZB wordt gebruikt bij de dagsluiting.