Finale: Ere zij aan God den Vader

John Propitius - Martinikerk Bolsward

Alpha & Omega - Dagopening

Presentatie door Bartjan van Kleij, Peter Boele
Dagelijks om 09:00 uur

Alpha & Omega is een dagopening en -sluiting. Het programma biedt een overdenking vanuit Gods Woord. 

Het Bijbels dagboek: "Leven en licht" onder redactie van ds. J.J. van Eckeveld wordt gebruikt bij de dagopening (uitgeverij Den Hertog).