Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Op je plaats - Gereformeerde Bond

Presentatie door Heino Loedeman

Op je plaats is een programma waarin de Gereformeerde Bond in gesprek gaat met predikanten over wat het betekent hun plek in te nemen in het ambt, in de Protestantse Kerk Nederland en in de samenleving.