Een vertrouwd geluid door heel het land voor de gereformeerde gezindte met inspiratie voor morgen.

Over ons

Over ons

Stichting Reformatorische Omroep is een organisatie zonder winstoogmerk. Wij zijn als stichting voor onze inkomsten afhankelijk van adverteerders en donateurs. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid. Als RO willen we transparant zijn over de besturing van de stichting en over de inzet van giften.

De overtuiging van waaruit wij werken

De RO biedt een vertrouwd geluid voor de gereformeerde gezindte. Wij verlangen ernaar door middel van onze activiteiten God te eren en mensen te inspireren, bemoedigen en op te bouwen. De Bijbel is als Gods onfeilbaar Woord de grondslag van de RO. De stichting onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid.

Hoe wij deze overtuiging invullen

De RO maakt radio- en videoprogramma's voor alle leeftijden. Met onze uitzendingen beoogt de RO een goed bereikbaar platform te zijn voor eenieder, zowel in binnen- als buitenland.

Onze kernwaarden

De RO wil bij de uitvoering van haar werkzaamheden herkend worden aan onderstaande kernwaarden:

 • Afhankelijkheid: RO-medewerkers beogen biddend hun werk te doen, in afhankelijkheid van de leiding van de Heere God
 • Diepgang: we maken programma's die inspireren, bemoedigen en opbouwen vanuit Bijbels perspectief
 • Verbondenheid: we verlangen ernaar bij te dragen aan onderlinge verbondenheid binnen de gereformeerde gezindte
 • Begeestering: we doen ons werk gedreven en enthousiast en zijn persoonlijk betrokken
 • Stabiliteit: we streven naar optimale technische en inhoudelijke kwaliteit van onze uitzendingen
 • Benaderbaar: in onze studio organiseren we regelmatig ontmoetingen voor geïnteresseerden. Daarnaast zijn we benaderbaar tijdens concerten, opnames en op beurzen. De radioprogramma’s zijn voor een ieder vrij te beluisteren
 • Transparant: wij willen helder zijn over wie wij zijn, wat wij doen en waarom

Klik hier om het volledige beleidsplan 2023-2026 te downloaden

Bestuur en beloningsbeleid

 • Voorzitter: W.J. (Ed) Rijneveld
 • Secretaris: P. (Peter) Boele
 • Algemeen bestuurslid: T. (Teus) Schreurs

Beloningsbeleid bestuurders
Het bestuur van de RO ontvangt geen bezoldiging voor de bestuurstaken. Gemaakte onkosten worden wel vergoed. De bestuurders zijn vrij om (betaalde) nevenfuncties te hebben.

Beloningsbeleid personeel
Bij het belonen van het personeel wordt rekening gehouden met het feit dat de RO afhankelijk is van giften. De RO hanteert derhalve een terughoudend beloningsbeleid. Daar waar mogelijk wordt gewerkt met vrijwilligers of ZZP-ers.

Statuten

Klik hier om de statuten van de Reformatorische Omroep te downloaden.

Jaarrekeningen

 • Klik hier voor een overzicht van de jaarrekeningen van 2015 t/m 2019
 • Klik hier voor de jaarrekening van 2020
 • Klik hier voor de jaarrekening van 2021
 • Klik hier voor de jaarrekening van 2022

ANBI

De Reformatorische Omroep is geregistreerd als ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunt u alle donaties aan de RO vanaf 1 januari 2019 aftrekken van uw inkomstenbelasting.


ro-beleidsplan-2023