Op je plaats - Gereformeerde Bond

Presentatie door Heino Loedeman

Op je plaats is een programma waarin de Gereformeerde Bond in gesprek gaat met predikanten over wat het betekent hun plek in te nemen in het ambt, in de Protestantse Kerk Nederland en in de samenleving. 

Dit programma is gestopt en alleen nog terug te luisteren.

Op je plaats: Dr. W. Verboom en ds. J.W. Verboom deel 1
donderdag 12 januari 2023

Een gesprek met dr. W. Verboom (Harderwijk) en ds. J.W. Verboom (Apeldoorn) over hoe zij hun eerste jaren als gemeentepredikant hebben ervaren. De ene Verboom eind jaren ’60, de ander nog maar kortgeleden. Volgende week zijn deze predikanten opnieuw te gast en staan we stil bij de roeping tot het ambt, je plaats in de kerk.