Driestarjournaal

Presentatie door Studenten van Driestar Educatief
Radio 4
dinsdag om 19:00 uur

Het Driestarjournaal is een programma voor kinderen waarin een Bijbelverhaal wordt verteld.

Driestarjournaal - De hoofdman over honderd
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De hoofdman over honderd
Driestarjournaal - De verloochening van Petrus en het einde van Judas
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De verloochening van Petrus en het einde van Judas
Driestarjournaal - De stadhouder Darius
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De stadhouder Darius
Driestarjournaal - De Samaritaanse vrouw
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De Samaritaanse vrouw
Driestarjournaal - De paasmaaltijd en de verrader
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De paasmaaltijd en de verrader
Driestarjournaal - De paasmaaltijd
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De paasmaaltijd
Driestarjournaal - De opstanding
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De opstanding
Driestarjournaal - De ondergang van Babel
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De ondergang van Babel
Driestarjournaal - De jongeling te Naïn opgewekt
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De jongeling te Naïn opgewekt
Driestarjournaal - De verzoeking in de woestijn
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De verzoeking in de woestijn
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De Heere en Job
Driestarjournaal - De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht
Driestarjournaal - De Emmaüsgangers
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De Emmaüsgangers
Driestarjournaal - De vier vrienden en Job
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De vier vrienden en Job
Driestarjournaal - Jezus en de zoon van de hoveling
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jezus en de zoon van de hoveling
Driestarjournaal - De wetgeleerden en de Barmhartige Samaritaan
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De wetgeleerden en de Barmhartige Samaritaan
Driestarjournaal - De Waldenzen
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De Waldenzen
Driestarjournaal - De bruiloft te Kana
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De bruiloft te Kana
Driestarjournaal - De Pinkstergemeente
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De Pinkstergemeente
Driestarjournaal - Aan het kruis
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Aan het kruis
Driestarjournaal - Aan de zee van Tiberias
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Aan de zee van Tiberias
Driestarjournaal - De 12 jarige Jezus in de tempel
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De 12 jarige Jezus in de tempel
Driestarjournaal - De duivel en Job
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De duivel en Job
Driestarjournaal - De eerste dicipelen
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De eerste dicipelen
Driestarjournaal - De dromen van Farao
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De dromen van Farao
Driestarjournaal - De doop van de Heere Jezus
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De doop van de Heere Jezus
Driestarjournaal - Jezus en de lamme te Bethesda
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jezus en de lamme te Bethesda
Driestarjournaal - De bergrede
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De bergrede
Driestarjournaal - De apostelen en Thomas
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De apostelen en Thomas
Driestarjournaal - Daniël en zijn vrienden
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Daniël en zijn vrienden
Driestarjournaal - De bezetene van Gardara
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De bezetene van Gardara
Driestarjournaal - De besnijdenis van Jezus / Simeon en Anna
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De besnijdenis van Jezus / Simeon en Anna
Driestarjournaal - Benjamin
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Benjamin
Driestarjournaal - De afscheidswoorden van Jezus
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - De afscheidswoorden van Jezus
Driestarjournaal - Jezus en Nicodemus
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jezus en Nicodemus
Driestarjournaal - Jozef door zijn broers verkocht
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jozef door zijn broers verkocht
Driestarjournaal - Jozef en zijn broers
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jozef en zijn broers
Driestarjournaal - Jozef in de gevangenis
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jozef in de gevangenis
Driestarjournaal - Jozefs broers naar Egypte
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jozefs broers naar Egypte
Driestarjournaal - Naomi's zoon
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Naomi's zoon
Driestarjournaal - Pinksteren
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Pinksteren
Driestarjournaal - Ruth, terug naar Kanaän
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Ruth, terug naar Kanaän
Driestarjournaal - Jezus en de zondares bij Simon de Farizeër
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jezus en de zondares bij Simon de Farizeër
Driestarjournaal - Jezus wonderdaden in het buitenland
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jezus wonderdaden in het buitenland
Driestarjournaal - Jezus gevangen
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Jezus gevangen
Driestarjournaal - Wonderen
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Wonderen
Driestarjournaal - Wijzen uit het Oosten
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Wijzen uit het Oosten
Driestarjournaal - Voor Annas en Kajafas
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Voor Annas en Kajafas
Driestarjournaal - Vijfduizendmensen door Jezus gespijzigd
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Vijfduizendmensen door Jezus gespijzigd
Driestarjournaal - Vasti en Esther
donderdag 1 januari 1970 
Driestarjournaal - Vasti en Esther